Najwyższa skuteczność w pozyskiwaniu dotacji

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się w pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych (unijnych i krajowych). Tylko w ostatnich 3 latach pozyskaliśmy ponad 544 miliony zł bezzwrotnych dotacji na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

2,85
mld zł
20
lat
544
mln zł
łącznie pozyskanej
pomocy publicznej
doświadczenia
doradców Wettin
pozyskanych dotacji
w ostatnich 3 latach

 

Sukcesy Wettin

Specjaliści Wettin zajmują w ostatnich latach czołowe pozycje w ogólnopolskim Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych miesięcznika „Fundusze Europejskie”.

miejsce wg wartości projektów oraz  przyznanych dotacji miejsce wg liczby projektów miejsce wg wartości projektów
w kategorii: dotacje dla dużych firm
(liczba dofinansowanych projektów)
w kategorii: dotacje dla dużych firm
(wartość pozyskanych środków)
w kategorii: POIG
(wartość pozyskanych środków)
Referencje

„Spotkaliśmy się z pełnym profesjonalizmem, rzetelnością i dbałością o klienta. Opracowany przez WETTIN wniosek w działaniu 1.4 POIG uwzględniał zarówno wszelkie wymogi formalne i merytoryczne, jak również nasze potrzeby oraz preferencje.”

Jerzy Kurzak, Prezes Zarządu ZRE Katowice S.A.

Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Efektem naszej współpracy jest pozytywna decyzja Ministerstwa Gospodarki w sprawie przyznania dotacji w ramach działania 4.5.1 PO IG w kwocie ponad 70,3 mln PLN. Podczas całego procesu pozyskiwania wsparcia Doradcy służyli fachową pomocą oraz wykazali się znakomitą wiedzą i znajomością Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.”

Heinz Debelts, Dyrektor Finansowy Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

Działanie 4.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dzięki efektywnemu doradztwu, jakie wyświadczyli współpracujący z nami specjaliści z firmy Wettin, które oparte było na doskonałej wiedzy i znajomości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko proces pozyskiwania dotacji przebiegł bezproblemowo.”

Piotr Dziubałtowski, Prezes Zarządu, Stanisław Jodłowski, Wiceprezes Zarządu Elektrociepłownia Tychy

„Doradcy Wettin wykazali się dużym zaangażowaniem i dbałością o klienta w ramach prowadzonych prac oraz praktyczną znajomością programu wsparcia. Kluczowe znaczenie miało wsparcie udzielone przez doradców Wettin w trakcie przygotowania prezentacji oraz uczestnictwa w Panelu Ekspertów PARP.”

Tomasz Tuora, Prezes Zarządu PZ Cormay S.A.

Działanie 4.6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Doradcy firmy WETTIN wykazali się najwyższym profesjonalizmem na każdym etapie konstruowania projektu, jak i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, co umożliwiło w efekcie pozyskanie przez naszą firmę dofinansowania w wysokości blisko 5 mln PLN. Pragniemy zatem polecić firmę WETTIN, jako profesjonalnego partnera biznesowego oferującego kompleksowe wsparcie w procesie aplikowania o środki unijne.”

Jerzy Kożuch, Wiceprezes Zarządu ZETKAMA S.A.

Działanie 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„W ramach współpracy z firmą WETTIN uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. ,,Utworzenie CBR technologii i konstrukcji do nowej generacji silników lotniczych”. Współpraca przebiegała bezproblemowo, a doradcy WETTIN na każdym etapie służyli swoją wiedzą i pomocą. W związku z powyższym polecamy firmę WETTIN jako sprawdzonego doradcę w zakresie pozyskiwania środków UE.”

Andrzej Malasiński, Menedżer Rozwoju Technologii, Pratt&Whitney Kalisz

Działanie 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„W trakcie naszej współpracy doświadczeni i zaangażowani konsultanci służyli nieocenioną pomocą w zakresie planowania oraz przygotowywania naszego przedsięwzięcia do realizacji przy współudziale środków unijnych. Ich wiedza okazała się niezmiernie pomocna, szczególnie na etapie przygotowywania zawiłej dokumentacji projektowej.”

Krzysztof Stuglik, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, LOB S.A.

Działanie 4.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Bardzo istotne jest doradztwo WETTIN na etapie rozliczenia projektu obejmujące m.in. przygotowanie wniosków o płatność czy też licznych aneksów do umowy o dofinansowanie. Dzięki doskonałej organizacji pracy i indywidualnemu podejściu proces rozliczenia naszego projektu przebiegał bardzo sprawnie i efektywnie.”

Rafał J Subbotko, Prezes Zarządu, Guhring Sp. z o.o.

Działanie 4.5.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

„WETTIN zapewnia bardzo profesjonalne wsparcie na każdym etapie – od analizy wykonalności projektu, poprzez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek wraz z załącznikami) aż po przygotowanie do udziału w Panelu Ekspertów.”

Tomasz Miroń, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

„Doradcy firmy Wettin to wysokiej klasy specjaliści, oferujący wsparcie na każdym etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Ze pełnym przekonaniem polecamy zatem firmę WETTIN jako sprawdzonego partnera biznesowego.”

Ireneusz Łuczak,
Prezes Zarządu EC ENGINEERING Sp. z o.o.

Program INNOTECH

„Konsultanci Wettin pomogli nam w przygotowaniu całości dokumentacji aplikacyjnej spełniającej wszystkie wymagania konkursu (…). Współpraca w Wettin przebiegała sprawnie i bezproblemowo. Dlatego śmiało możemy zarekomendować Wettin jako firmę skuteczną i wartą zaufania w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.”

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bank

Program INNOMED

„Specjaliści firmy WETTIN wykazali się najwyższym poziomem przygotowania merytorycznego, jak również profesjonalizmem na każdym etapie konstruowania projektu. Współpraca umożliwiła bieżące wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, jak również przeprowadzenie nas bez problemów przez trudny proces aplikowania o środki unijne.”

Michał Kowalewski, Prezes Zarządu Spinko Sp. z o.o.

Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. pragnie udzielić rekomendacji doradcom Wettin w zakresie pozyskiwania środków unijnych, którzy przygotowali dokumentację aplikacyjną dla naszego projektu pt. „Utworzenie Centrum Badań i Rozwoju ”(…). Kluczowe znaczenie miało wsparcie udzielone przez doradców Wettin w zakresie przygotowania nas do udziału w bardzo wymagającym (…) Panelu Ekspertów w Ministerstwie Rozwoju, gdzie prezentowaliśmy nasz projekt.”  

Katarzyna Ruczka, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Działanie 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, kwota dotacji: 2,8 mln zł

Efektem współpracy z WETTIN było uzyskanie przez FIAB dofinansowania w kwocie 3,58 mln zł na realizację projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych PVC, silikon, teflon, etylen, wykorzystujących energię energetyczną”, który uzyskał na liście rankingowej 2 miejsce spośród 179 wniosków złożonych w konkursie w maju 2015r.

Rafał Jabłoński, Prezes Zarządu FIAB Sp. z o.o. Sp. k.

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 „Współpraca z Wettin wskazuje na profesjonalizm zatrudnionych w niej specjalistów. Rzetelność, terminowość, zaangażowanie podczas całego procesu aplikacyjnego oraz fachowość doradztwa poparta dobrym przygotowaniem merytorycznym to cechy, jakie przekładają się na wysoki poziom świadczonych usług”.

Krzysztof Pawelczyk, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Program sektorowy INNOMED dedykowany dla innowacyjnej medycyny, kwota dotacji: 9 mln zł

Współpraca z firmą WETTIN zaowocowała przyznaniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotacji w wysokości 11 605 545,00 PLN w ramach programu BIOSTRATEG (3 miejsce w II konkursie).

Leszek Słaboński, Prezes Zarządu Active Text Sp. z o.o.

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG

„Profesjonalna pomoc, rzetelność i indywidualne podejście do naszego projektu zaowocowało pozyskaniem dofinansowania w wysokości ponad 13,8 mln zł (…). Doradcy WETTIN wykazali się dużym zaangażowaniem na każdym etapie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, jak i pod kątem przygotowania nas do udziału w bardzo wymagającym Panelu Ekspertów w NCBIR.”

Sławomir Litwin, Prezes Zarządu, Jerzy Komarnicki, Dyrektor ds. Produkcji i Techniki

Poddziałanie 1.1.2 POIR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

„Specjaliści WETTIN wspierali nas w trakcie prac nad definiowaniem zakresu projektu, umożliwiając wyeksponowanie wszystkich istotnych jego aspektów (…). Wynikiem współpracy z WETTIN było uzyskanie przez INTERMAG dofinansowanie w kwocie 5,7 mln PLN dla projektu, który zajął 1 miejsce na liście rankingowej.”

Hubert Kardasz, Prezes Zarządu, Adam Węglarz, Wiceprezes Zarządu INTERMAG Sp. z o.o.

Poddziałanie 3.2.1 POIR „Badania na rynek”

„Nasz projekt zajął 1 miejsce na liście rankingowej konkursu 2/1.1.1/2015. Współpraca z firmą WETTIN wskazuje na profesjonalizm zatrudnionych w niej specjalistów. (…) Z całą odpowiedzialnością będziemy polecać firmę WETTIN naszym partnerom biznesowym jako skutecznego doradcę w zakresie aplikowania o środki publiczne przez przedsiębiorców”.

Halina Florek, Prezes Zarządu, Adam Kenkel, Wiceprezes Zarządu Werner Kenkel Sp. z o.o.

Działanie 1.1.1. POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, kwota dotacji 11,1 mln zł

„Specjaliści WETTIN przeprowadzili nas przez skomplikowany proces pozyskania i rozliczenia dotacji począwszy od zdefiniowania projektów, poprzez przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, wsparcie na etapie oceny projektów na tzw. Panelach Ekspertów organizowanych przez instytucje oceniające projekty, nadzór nad podpisaniem umów o dofinansowanie, aż po pełne rozliczenie każdego z projektów”.

Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Działania: 1.4., 4.4., 4.6., 8.2.  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, łączna kwota dotacji: 34,9 mln zł

 „Zespól WETTIN dedykowany do współpracy z naszą Spółką, w trakcie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wykazał się bardzo dużym poziomem profesjonalizmu.”

Marek Mazurek, Wiceprezes Zarządu Izostal S.A.

Działanie 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Rezultatem naszej współpracy było uzyskanie 100 (na 100 możliwych) w ramach konkursu z Działaniu 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (II runda 2009r.) przekładające się na pozyskanie dofinansowania dla naszego projektu  kwocie ponad 6,1 mln zł.”

Andrzej Kozłowski, Członek Zarządu Verona Products Professional Sp. z o.o.

Działanie 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zakres usług

Świadczymy kompleksowe wsparcie na każdym etapie pozyskiwania środków publicznych.

<

ANALIZA

 • analiza planowanych projektów w perspektywie najbliższych lat
 • wybór optymalnego źródła finansowania projektu w ramach dostępnych form pomocy publicznej (bezzwrotne dotacje, pożyczki i kredyty preferencyjne, pożyczki podlegające umorzeniu)

APLIKACJA

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami
 • złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganymi procedurami i w wymaganym terminie (m.in. w generatorze wniosków)
 • wsparcie w opracowaniu prezentacji oraz przygotowaniu do udziału w Panelu Ekspertów

ROZLICZENIE

 • wsparcie podczas przeprowadzania procedur przetargowych
 • współpraca przy przygotowywaniu wniosków o płatność
 • współpraca przy przygotowywaniu aneksów do umowy o dofinansowanie
 • profesjonalne szkolenia z zasad rozliczania projektu objętego dofinansowaniem

Aktualności

DOTACJE NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R W PODDZIAŁANIU 3.2.1. PO IR (BADANIA NA RYNEK)

W ramach Poddziałania 3.2.1. PO IR „Badania na rynek”, specjaliści WETTIN pozyskali dotąd ponad 225,6 mln PLN dotacji dla swoich Klientów (w tym 40 mln PLN w ramach rundy aplikacyjnej z października 2017 r.). Potwierdzeniem naszej wysokiej skuteczności jest pierwsze miejsce na liście rankingowej projektu INTERMAG Sp. z o.o. przygotowanego przez specjalistów WETTIN (1 miejsce na liście wśród projektów zlokalizowanych w woj. innym niż mazowieckie).

Zachęcamy do współpracy mającej na celu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na planowane przez Państwa inwestycje ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R  prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub do rozpoczęcia świadczenia nowych usług.

Obecny nabór w ramach Poddziałania 3.2.1 POIR trwa do 28 lutego 2018 r. Następnie, kolejny zaplanowano w terminie od 20 marca 2018 r do 5 grudnia 2018 r. (konkurs podzielony na rundy z możliwością wcześniejszego zakończenia).

Referencje PZ Cormay S.A.

DOTACJE NA UTWORZENIE/ROZWÓJ CENTRUM B+R !

W dniu 10 października 2016 r. Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju  zatwierdził i opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2016 do Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, POIR 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 01.03.2016 r. – 15.05.2016 r.).  W ramach tego naboru doradcy WETTIN pozyskali dla swoich klientów ponad 73,7 mln PLN dotacji.

Łącznie w ramach działania 2.1. POIR pozyskaliśmy blisko 109 mln PLN, co potwierdza wysoką skuteczność doradców WETTIN w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania.

Zapraszamy do współpracy w kolejnych naborach ogłaszanych w ramach programów mających na celu finansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Termin aktualnego konkursu dla Działania 2.1. POIR to: od 20.11.2017 do 19.01.2018 r.

Referencje Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.

DOTACJE NA PROJEKTY B+R

W ramach dotacji na projekty badawczo-rozwojowe w perspektywie finansowej 2014-2020 doradcy WETTIN uzyskali łącznie ponad 160 mln PLN dotacji, w tym 116,7 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw oraz 43,3 mln PLN dla Klientów z sektora MSP. Środki te zostały pozyskane dla naszych Klientów w ramach następujących programów:

 1. Działanie 1.1.1. POIR (tzw. „Szybka ścieżka”)
 2. Działanie 1.1.2 POIR (tzw. „Demonstrator”)
 3. Program sektorowy INNOCHEM
 4. Program sektorowy BIOSTRATEG
 5. Program sektorowy INNOMOTO

O naszej skuteczności świadczy:

 • 1 miejsce spośród 114 wniosków złożonych do konkursu dla projektu firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. („Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw);
 • 2 miejsce spośród 179 wniosków projektu firmy FIAB Sp. z o.o. Sp. k. („Szybka ścieżka” dla sektora MSP – I etap konkursu).
 • 2 miejsce spośród 49 złożonych do konkursu dla projektu firmy CIECH R&D (program INNOCHEM)
 • 25% projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla dużych firm w ramach działania 1.1.1. POIR zostało opracowanych przez WETTIN (tj. 3 z 12).

Terminy najbliższych konkursów w ramach „Szybkiej ścieżki”:

 • dla MSP: 1 marca – 30 maja 2018 r.
 • dla dużych firm: 1 marca – 29 czerwca 2018 r.
 • dla MSP posiadających certyfikat Seal of Excellence: 3 kwietnia – 28 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do współpracy.

Referencje 1.1.1. PO IR (FIAB Sp. z o.o. Sp. K.)

Referencje 1.1.1 PO IR (Werner Kenkel Sp.z o.o.)

Karta projektu

Zapraszamy do wypełnienia karty projektu na podstawie, której nasi doradcy zaproponują program dopasowany do Państwa potrzeb

Formularz

Zespół

Zespół WETTIN to doświadczeni specjaliści: inżynierowie, ekonomiści i prawnicy, doskonale przygotowani do obsługi projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych na każdym etapie ich realizacji. Suma pomocy publicznej pozyskanej przez naszych doradców to 2,85 miliarda zł.

Doradcy WETTIN posiadając 20 lat doświadczenia w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania ze źródeł publicznych, zapewnią Państwu fachową i profesjonalną obsługę w pełnym cyklu życia projektu, począwszy od etapu ubiegania się o dotację, przygotowania do panelu ekspertów, poprzez negocjowanie umowy o dofinansowanie, aż po prawidłowe rozliczenie projektu.

JACEK KACHEL

Dyrektor, MBA

T: +48 883 343 039
E: jkachel@wettin.eu

 

Od 20 lat Jacek doradza firmom w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych. Uczestniczył osobiście w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla kilkuset projektów, które uzyskały dotacje unijne i krajowe oraz ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu kompleksowego finansowania projektów małych i średnich firm oraz międzynarodowych przedsiębiorstw działających w Polsce m.in. dotacji na innowacyjne inwestycje, prace badawczo-rozwojowe oraz na zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorswtach. Jacek zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers, Deloitte oraz PNO. Jacek prowadzi konferencje i seminaria nt. praktycznych aspektów korzystania ze środków unijnych i ulg podatkowych w SSE. Autor licznych publikacji m.in. w ,,Gazecie Prawnej”, ,,Rzeczpospolitej”, ,,Funduszach Europejskich”, ,,Pulsie Biznesu” czy ,,Warsaw Business Journal”. Łączna kwota pomocy publicznej pozyskanej na projekty, w których uczestniczył Jacek, przekroczyła już 2,60 mld złotych.

JACEK KACHEL

Dyrektor, MBA

T: +48 883 343 039
E: jkachel@wettin.eu

 

Od 20 lat Jacek doradza firmom w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych. Uczestniczył osobiście w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla kilkuset projektów, które uzyskały dotacje unijne i krajowe oraz ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu kompleksowego finansowania projektów małych i średnich firm oraz międzynarodowych przedsiębiorstw działających w Polsce m.in. dotacji na innowacyjne inwestycje, prace badawczo-rozwojowe oraz na zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorswtach. Jacek zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers, Deloitte oraz PNO. Jacek prowadzi konferencje i seminaria nt. praktycznych aspektów korzystania ze środków unijnych i ulg podatkowych w SSE. Autor licznych publikacji m.in. w ,,Gazecie Prawnej”, ,,Rzeczpospolitej”, ,,Funduszach Europejskich”, ,,Pulsie Biznesu” czy ,,Warsaw Business Journal”. Łączna kwota pomocy publicznej pozyskanej na projekty, w których uczestniczył Jacek, przekroczyła już 2,60 mld złotych.

 

Kariera

Filozofia naszej firmy głosi, iż nadrzędną wartością, a zarazem podstawą efektywnej działalności jest kompetentny, wykwalifikowany i zgrany zespół specjalistów. To właśnie wiedza, doświadczenie i zaangażowanie konsultantów WETTIN decyduje o sukcesie realizowanych przez nas projektów i znacząco wpływa na zadowolenie Klientów z poziomu świadczonych przez nas usług. Dlatego też, w procesie rekrutacji ogromną wagę przykładamy zarówno do merytorycznej wiedzy i gotowości do ciągłego samodoskonalenia, jak i aktywności oraz doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych pracowników.

 

 

Dowiedz się wiecej

Skontaktuj się z nami