NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014 – 2020

Kluczowym priorytetem UE na lata 2014-2020 jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej.

Wspierane będą prace badawcze i rozwojowe (aż do stworzenia prototypu) realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także projekty obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników prac B+R. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie (rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie.

Na lata 2014-2020 kwota środków z budżetu polityki spójności dla Polski to 82,5 mld euro. Fundusze na działalność B+R dla przedsiębiorców będą dostępne m.in. w ramach:

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Przykładowo budżet Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego celem będzie wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, zakłada, że prawie połowa spośród 8,61 mld euro środków zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności badawczej oraz wdrożenia jej wyników.

Program Operacyjny Polska Wschodnia skierowany jest do 5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) zapewniając dodatkowe środki na wsparcie działalności B+R oraz na infrastrukturę badawczo-rozwojową. Na szczeblu regionalnym w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych województw przewidziano łącznie 31,28 mld euro na lata 2014-2020.

Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie dostępne w ramach licznych programów badawczych prowadzonych przez NCBiR, które są finansowane ze środków krajowych (www.ncbir.gov.pl).

Fundusze na działalność B+R pozwalają zoptymalizować w firmie wydatki na:

 • wynagrodzenia pracowników delegowanych do prac B+R
 • realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • zakup wyników badań z jednostek naukowych
 • tworzenie prototypów, opracowywanie nowych technologii i produktów
 • stworzenie instalacji demonstracyjnych (pilotażowych)
 • ochronę własności przemysłowej
 • komercjalizację wyników badań
 • zakup aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R)
 • utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie

 

 

CZOŁOWE MIEJSCA NASZYCH PROJEKTÓW NA LISTACH RANKINGOWYCH KONKURSÓW

1 MIEJSCE (na 52 projekty złożone przez dużych przedsiębiorców w konkursie) projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie prototypów innowacyjnych podzespołów zaawansowanych turbosprężarek samochodowych”  Spinko Sp. z o.o. w działaniu 1.4. POIG w 2012 r. z najwyższą oceną 99,33 pkt na 100 pkt możliwych (duzi przedsiębiorcy).

2 MIEJSCE (na 328 projektów złożonych przez MŚP w konkursie) projektu pt. „Opracowanie zintegrowanego urządzenia nowej generacji do kompleksowego oczyszczania powierzchni” Poltech S.C. w działaniu 1.4. POIG w 2013 r. z oceną 99,5 pkt na 100 pkt możliwych (MŚP).

Tylko w ostatnich 3 latach doradcy WETTIN pozyskali łącznie 306 530 726,18  zł dotacji na projekty badawczo-rozwojowe i Centra B+R. Wysoką skuteczność WETTIN potwierdzają m.in. wyniki I naboru INNOMED, w którym doradcy WETTIN pozyskali łącznie 21 338 488,03 zł na projekty B+R (wszystkie przygotowywane przez WETTIN projekty uzyskały dofinansowanie).